RAZPIS


LICENCIRANJE VADITELJA MAŽORET

 

Mažoretna zveza Slovenije (v nadaljevanju MZS) je krovna zveza za mažoretno dejavnost v  Sloveniji, zato v okviru Mažoretne Akademije organizira licenciranje vaditeljev mažoret. Vaditelj je tako I. stopnja pri pridobivanju licenc Mažoretne Akademije.

OPOMBA: Leta 2020 bo lahko ob skupini, ki tekmuje na tekmovanju MZS samo licenciran trener s strani Mažoretne akademije Mažoretne zveze Slovenije.

 

Izobraževanje in licenciranje na mažoretnem področju je obveza in odgovornost vsakega, ki se s to dejavnostjo ukvarja ljubiteljsko ali redno.

 

NAZIV VADITELJ MAŽORET

 • Ima licenco Vaditelja mažoret, ki je podprta s strani JSKD.
 • Vaditelj opravlja vaditeljsko delo v društvu / klubu.
 • Prejme priznanje in/ali medaljo na tekmovanju MZS (do leta 2020)

 

POTEK LICENCIRANJA:

Komisija Mažoretne akademije, ki je odgovorna za licenciranje opravi pregled treninga v vašem društvu / klubu in na podlagi praktičnega izpita, kar pomeni, da mora kandidat za vaditelja izpeljati trening v okviru 90 min pred komisijo na vaši lokaciji. Komisija oceni strokovnost in primernost kandidata za vaditelja. Po koncu treninga sledi 30 minutni razgovor s kandidatom za vaditelja in vodstvom društva.

 

KOMISIJA OCENJUJE:

 • Pedagoški in didaktični pristop k vadečim
 • Motiviranost vadečih
 • Skrb za preventivo in fizično pripravo vadečih
 • Sestava vadbene enote
 • Ritem kandidata in vadečih
 • Tehnika palice
 • Tehnika plesa
 • Vedenje in protokol na treningih
 • Koreografski pristop
 • Dosedanji dosežki in reference

 

NAČIN OCENJEVANJA:

Za vsako področje je možno doseči 2 točki:
– 0 točk pomeni, da na določnem področju vaditelj ni usposobljen,
– 1 točka pomeni, da so na določnem področju še pomanjkljivosti
– 2 točki pomeni, vaditelj je usposobljen za določeno področje

Za opravljen izpit je potrebno doseči vsaj 16 točk, vendar nobeno področje ne sme biti ocenjeno z oceno 0 točk.

Če kandidat doseže med 10 in 15 točk, bo imel možnost pridobiti znanje na določenem področju na izobraževanjih, ki jih bo razpisala Mažoretna Akademija MZS in si s tem pridobiti tudi naziv Licenciran vaditelj mažoretnih skupin.

V primeru, da kandidat/ka doseže manj kot 10 točk, praktičnega izpita ni opravil/a.

 

KOTIZACIJA:

Cena na kandidata znaša 150,00 EUR (100,00 EUR za člane MZS) in zajema: pripravo, ogled, ocenitev treninga, izvedbo licenciranja, potne stroške komisije.

V primeru, da društvo / klub prijavi dva kandidata za licenciranje za izvedbo na isti dan, cena znaša 100,00 EUR (70,00 EUR za člane MZS), za tretjega kandidata cena znaša 80,00 EUR (60,00 EUR za člana MZS).

 

PLAČILO:

Po oddani prijavi bo prijavitelj prejel predračun za plačilo, ki mora biti poravnano pred izvedbo licenciranja.

 

VPISNI POGOJI ZA VADITELJA:  

 • Na dan pregleda treninga dopolnjenih 16 let.
 • Priložen opis dosedanjega dela, znanja, dosežkov, reference v mažoretni dejavnosti in sorodni dejavnosti.
 • Do roka oddana prijava z vsemi predpisanimi prilogami.
 • Poravnana predpisana kotizacija.

 

PRIJAVA:

Za oddajo prijave in več informacij se obrnite na naslov: majoretteacademy@gmail.com ali na telefon 040 520 590

PRIJAVA – Licenciranje Vaditelja mažoret